Корзина пуста Показать корзину
Home / Как купить / Оплата и доставка
музыкальные шаблоны Joomla
android новости
торрент
игровой портал
авто портал
игровой портал

В нашем интернет-магазине Вы можете воспользоваться услугами Оформление заказа мебели:

1. Стоимость доставки зависит от района города, уточняйте у нашего Менеджера...

2. Сроки доставки -при наличии на складе. Поставляются без предоплаты в течении 1-2 дней с момента заказа. Оплата по факту доставки.

3. Возможен  самовывоз мебели

4. Мебель поставляется в упакованном и разобранном виде в картонных упаковках.

5. Сборка, установка и навеска мебели выполняется по желанию заказчика: за отдельную плату, от стоимости мебели.

6. Доставка по Украине осуществляется Новой почтой либо другим перевозчиком. Услуги перевозчика оплачивает заказчик

7. Наличие,  сроки и стоимость  доставки товара, можно уточнить у нашего менеджера.

Киевстар       0965606325    

МТС                 0666396866    

Лайф              0637061542    

 

 

Договор купли-продажи

18.12.2013 г.

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ №___

«____»______________20__ р.

 

________________________________________________________, у подальшому «Продавець», що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію ____________________________ з однієї сторони, та

________________________________________________________, у подальшому «Покупець», з другої сторони,

що при згадуванні разом іменуються надалі Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Продавець зобов'язався передати у власність Покупця  _____________________________________

                                                                                                                                                                                                    найменування

(далі «Товар») згідно з Рахунком - фактурою №_____ від _____._____.20____ р., що є невід'ємною частиною цього Договору, а Покупець зобов'язався прийняти Товар і сплатити його вартість.

1.2. Загальна вартість Товару, передбачена даним Договором, складає ________ (______________________________________) грн. Вартість Товару включає (не включає) вартість доставки і зборки.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ.

2.1. Продавець зобов'язався поставити Покупцеві Товар згідно із Замовленням до 30 робочих днів (тобто календарних, виключаючи суботу, воскресіння і святкові дні) з моменту внесення Покупцем передоплати. Датою виконання Замовлення вважається дата повідомлення Продавцем Покупця про прибуття Товару на склад Продавця. Продавець повідомляє Покупця про строк отримання Товару на електронну адресу, зазначену в розділі 7.

2.2. Термін виконання Замовлення не включає час, необхідний Продавцеві для підтвердження Замовлення постачальником Товару, а також час, який потрібний для надання додаткових послуг (доставка і зборка).

2.3. У разі неможливості виконання своїх зобов'язань перед Покупцем, Продавець, на підставі сповіщення постачальника, повертає Покупцеві внесену раніше передоплату протягом 10 днів з моменту подачі заяви про відмову від постачання Товару.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ.

3.1. У момент підписання цього Договору Покупець вносить передоплату в розмірі _____ %, що складає  _____________ (_____________________________________) грн.

3.2. Остаточний розрахунок Покупець здійснює протягом 3 робочих днів з моменту повідомлення його про факт виконання Замовлення (за фактом здачі-прийому Товару), в розмірі _________ (_____________________________) грн. Розрахунок здійснюється по комерційному курсу UAH/_____ на день сплати.

3.3. У випадку якщо Покупець не вносить в термін, обумовлений в п. 3.2. Договору, суму доплати або в разі неможливості повідомлення Покупця (з його вини) про факт виконання Замовлення, Покупець сплачує Продавцеві вартість зберігання Товару на складі у розмірі 0,1 % від загальної вартості Товару в день, а також пеню у розмірі 0,1 % від несплаченої в строк суми.

3.4. У випадку, якщо постачання Товару на склад Продавця здійснене своєчасно, а Покупець, сповіщений Продавцем, не виконав своїх зобов'язань, передбачених в п. 3.2. Договору протягом 10 днів, нарахування штрафних санкцій припиняється, і Продавець має право розпорядитися Товаром на свій розсуд.

3.5. В разі розірвання цього Договору Покупцем в однобічному порядку до факту повідомлення про виконання Замовлення або при відмові від Товару при належній якості, Продавець утримує з Покупця суму понесених витрат по виконанню Замовлення (доставка, фактично виконані роботи, і так далі) з суми внесеної передоплати.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ.

4.1. Покупець набуває права власності на Товар і несе всі пов'язані з цим ризики з моменту передачі Товару Продавцем Покупцеві.

4.2. Датою передачі Товару вважається дата здійснення напису про здачу-приймання на рахунку-фактурі або витратній накладній уповноваженими представниками Сторін Договору.

4.3. У випадку, якщо при прийманні Товару яка-небудь з позицій, обумовлених в рахунку-фактурі виявилася з механічними пошкодженнями або не відповідає Замовленню, то її заміна здійснюється протягом часу необхідного для постачання новій позиції Товару. У рахунку-фактурі робиться відповідний запис про необхідність заміни, відповідно проставляються дата і підписи представників Сторін Договору.

4.4. Після здійснення напису про здачу-приймання на рахунку-фактурі або витратній накладній Покупець не має права пред'явити Продавцеві рекламацію по кількості Товару, а також по не вказаних пошкодженнях.

4.5. Передача Товару Покупцеві здійснюється за адресою: _________________________________

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

Сторони звільняються від виконання зобов'язань за цим Договором в разі настання обставин, що виникли окрім волі і бажання Сторін і які не можна передбачати або уникнути (форс-мажорні обставини).

В разі настання форс-мажорних обставин постраждала Сторона зобов'язана в найкоротші терміни повідомити іншу Сторону про неможливість виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

При цьому жодна Сторона не може вимагати відшкодування яких-небудь збитків або втрат, пов'язаних з невиконанням Договору.

6. ІНШІ УМОВИ.

Будь-які зміни і доповнення до цього Договору будуть дійсні лише в тому випадку, якщо вони здійснені у письмовій формі і підписані представниками обох Сторін.

У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

При виникненні в процесі виконання цього Договору суперечки, яку Сторони не зможуть врегулювати шляхом переговорів, суперечка вирішуватиметься в суді по місцю знаходження Продавця.

Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по ньому.

Цей Договір укладено в двох екземплярах, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

7. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН.

 

ПРОДАВЕЦЬ: _____________________________

Свідоцтво про держ. реєстрацію:

___________________________________________

e-mail: ____________________________________

Телефон: __________________

ПОКУПЕЦЬ: _____________________________

Паспорт серія _____ №__________________

Виданий _____________________________________

e-mail: _______________________________________

Телефон: ____________________

 

Продавець __________________________________

 

Покупець _________________________________

шаблоны joomla недвижимость